Mijöpolicy

  • Vi sorterar och återvinner avfall
  • Vi minimerar materialåtgången samt samordnar transporter
  • Vi följer gällande hastighet och eftersträvar lugn bilkörning för att belasta miljön så lite som möjligt samt minska olycksrisken
  • Vi följer gällande lagar för miljöskydd
  • Vi följer ständigt utvecklingen av golvprodukter för bästa miljöval