Kvalitetspolicy

  • Arbetet ska vara genomfört enligt avtalade tider
  • Inköp ska ske i samordning med tidsplan så att inga förseningar av arbetet sker
  • Utfört arbete besiktigas på ett fackmannamässigt sätt
  • Vi använder endast material av allra högsta kvalitet från omsorgsfullt utvalda leverantörer för att säkerställa ett problemfritt golv under lång tid
  • Vi guidar kunden till att välja rätt material till rätt plats och ser till att lämna städanvisningar och information om eventuell underhållsvård av golvet
  • Dagbok utförs av enskild medarbetare
  • Vi är GVK och Heta arbeten Auktoriserade